About Project Share Ghana

Wij bij Project Share zijn gedreven door ons christelijke geloof om te fungeren als katalysators om transformatie te bewerkstelligen in de levens van mensen. We willen daarom op holistische wijze de mogelijkheden vergroten voor mensen om zelf hun levenssituatie te verbeteren, door voorlichting en training, en door hen te stimuleren hun kennis op hun beurt weer met anderen te delen. Onze drie speerpunten zijn gezondheid, landbouw en onderwijs.

Onze holistische aanpak houdt in dat we werken met de hele persoon Рzowel geestelijk als lichamelijk. Omdat onze visie is dat mensen hun kennis en ervaringen met anderen delen, is onze aanpak participerend, dat wil zeggen dat we mensen betrekken bij het analyseren van de problemen en het nemen van beslissingen. Dit is een bewezen succesfaktor in duurzame ontwikkeling. Uiteindelijk hopen we een gedragsverandering teweeg te brengen bij de mensen, zodat ze gaan omzien naar de zwakke groepen in hun midden en zelfs over grenzen van ethniciteit en woongebied heen een helpende hand zullen uitstrekken.