In het kort

Hoewel de situatie in het Gushegu district langzaam verbetert, kan er nog veel verbeterd worden op het gebied van onderwijs. Hoge schooluitval, vooral onder meisjes, een gebrek aan capaciteit, middelen en goed getrainde, gemotiveerde docenten vormen een uitdaging voor het district. Project Share heeft in december 2009 de Neesim basisschool opgericht om in de behoefte te voorzien van drie plaatselijke dorpen en om als modelschool te dienen voor het district.  In September 2015 zijn we met de eerste klas van de Neesim middelbare school gestart.  Als de school eenmaal volledig in bedrijf is, hopen we andere scholen te bereiken om hen te helpen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Lees meer over de Neesim basisschool hier.

Situatie

Het Gushegu District loopt in ontwikkeling achter vergeleken met de meeste andere gebieden in Ghana en het onderwijs heeft hieronder geleden. Ruwweg de helft van alle kinderen van de basisschool leeftijd gaat daadwerkelijk naar school, terwijl slechts 15% van de jongens en 2,5% van de meisjes naar het middelbaar onderwijs gaan. Veel kinderen maken niet eens de basisschool af en van hen die dat wel doen kan zelfs zo’n 80% niet goed genoeg lezen om de lessen te begrijpen. De uitval is uitzonderlijk hoog voor meisjes, vaak als gevolg van zwangerschap, of door de noodzaak geld te moeten verdienen om de familie te onderhouden. Jarenlang zijn de eindexamen resultaten van de middelbare school de slechtste in het land geweest.

Hoewel steeds meer dorpen een school krijgen, zijn er nog steeds niet genoeg om alle kinderen naar school te laten gaan. Maar er zijn ook veel te weinig docenten. Veel scholen in kleine dorpen hebben twee of drie docenten voor de hele basisschool en de klassen zijn vaak overvol, soms met wel 75 tot 100 leerlingen in een klas. Het ontbreekt de docenten vaak aan genoeg middelen en motivatie om kwalitatief goed onderwijs te geven en het gebrek aan supervisie is een bijkomende factor.

Voor de allerarmsten is het onderwijs niet toegankelijk. Op papier is er in Ghana gratis basisschool onderwijs, maar het aantal staatsscholen kan niet aan alle kinderen onderwijs geven. Daar komt nog bij dat, hoewel de scholen geen schoolgeld vragen, de ouders toch schoolboeken en schrijfmateriaal moeten kopen voor hun kind. Bovendien wordt er nog veel lesgegeven onder een boom waar zelfs de meest basale benodigdheden ontbreken. Op andere plaatsen zijn er slechts de meest eenvoudige structuren zoals alleen een dak zonder muren, terwijl verschillende klassen dit “schoolgebouw” gebruiken.

Wij denken dat de slechte resultaten die behaald worden in de middelbare school uit deze vroege jaren van het onderwijs voortkomen, omdat de leerlingen nooit goed leren lezen en rekenen. Als leerlingen er niet in slagen goede resultaten te behalen die hen hoger onderwijs en een goede baan kunnen garanderen, dan zien de families waaruit ze komen het nut niet in van het belang of het positieve effect van onderwijs. Dit vindt zijn weerslag op het aantal kinderen dat naar school gestuurd wordt. Bovendien creëren de slechte middelbare school resultaten een generatie jongeren in Ghana met heel weinig mogelijkheden om in hun onderhoud te voorzien.

Dit heeft ook zijn weerslag op de kwaliteit van de docenten. Als zij zelf een slechte opleiding gehad hebben en er een fundamenteel inzicht ontbreekt in de grondbeginselen van lezen en rekenen, dan is het voor hen moeilijk om de leerlingen anders les te geven, en zo gaat de spiraal van slecht onderwijs verder.

Onze doelen zijn …

… om meer kinderen naar school te laten gaan, vooral meisjes;

… om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verminderen;

… om de kwaliteit van het aangeboden onderwijs in de districten te verbeteren in de ruimste zin van het woord;

… om de resultaten van de middelbare schoolexamens te verbeteren, ten gevolge van verbeterde kwaliteit van het gegeven onderwijs;

… om meer opgeleide docenten te krijgen in de districten;

… om het aantal leesklassen voor volwassenen in de districten te vergroten;

… om een indirect en subtiel effect te zien in de algemene leefomstandigheden als resultaat van verbeterd onderwijs en vergrote alfabetisering.

Wat doen we?

 • Wij hebben een school opgezet (een basisschool en middelbare school) om in de behoefte aan de mogelijkheid om naar school te gaan in de drie omliggende dorpen te voorzien. Daarnaast willen wij graag een voorbeeld zijn voor kwalitatief goed onderwijs. De school is in december 2009 opgestart. Hier kunt u meer over de school te weten komen.
 • We nemen mensen die de middelbare school hebben doorlopen en leiden hen op tot kwalitatief goede docenten, door distance-learning cursussen en in-service training.
 • De bedoeling is om op termijn de school als basis gebruiken van waaruit we de bestaande scholen in het district door middel van training en praktische hulp kunnen stimuleren de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en ook de leeromgeving te verbeteren.

Wist je dat in het Gushegu district…

 • … 60% van de jongens en maar 42% van de meisjes naar het basisonderwijs gaat? *
 • … er vervolgens maar 15% van de jongens en 2,5% van de meisjes doorgaat naar de middelbare school?*
 • … 55% van de meisjes trouwt voor ze 18 zijn?*
 • … gebrek aan onderwijs effect heeft op fundamentele dingen zoals kennis van gebalanceerde voeding en kinderziekten herkennen?
 • … de enige middelbare school in het district al jarenlang de slechtste of vrijwel de slechtste eindexamenresultaten in het land scoort?
 • … leerlingen vooral problemen hebben met Engels en wiskunde?
 • … in de meeste peuterspeelzalen grote nadruk wordt gelegd op het opzeggen van het ABC en het volkslied?
 • … waarschijnlijk niet meer dan 10% van de volwassenen kan lezen, in het Engels of Dagbani?
 • … hoewel er een paar organisaties zich in het Tamale en Yendi gebied richten op volwassen leeslessen, er in het Gushegu district nauwelijks alfabetiseringswerk gaande is?

* Bron: Unicef, High Impact Rapid Delivery (HIRD) Supplementary Survey 2007, Northern Region Preliminary Report