In het kort

In december 2009 heeft Project Share de Neesim school opgestart. De school heeft als doel in de behoefte aan onderwijs te voorzien voor de drie omliggende dorpen en om een modelschool te zijn voor kwalitatief goed onderwijs in het district. We hebben nu 11 klassen, 400 kinderen en 19 docenten/klasse assistenten. De school onderscheidt zich van andere scholen door de nadruk te leggen op de basisvaardigheden, leren door te spelen en door het gebruik van de moedertaal bij het leesonderwijs. We investeren ook in het trainen van de docenten en een sterk management.

De school

Na een aantal jaar lang bestaande scholen ondersteund te hebben, maar met weinig gezag om een werkelijke verandering door te voeren, hebben we ons gerealiseerd dat een goede manier om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, het opzetten van een voorbeeld is dat nagevolgd kan worden. Daarom zijn we in 2009 met de Neesim school begonnen. De school staat buiten de stad Gushegu, en is in de eerste plaats bedoeld voor de drie dorpen waar voordien geen school was.

DSCF8484

We zijn de school begonnen met drie klassen (kleuterschool 1 en 2 en basisschool klas 1). Elk jaar werd er een nieuwe klas aan toegevoegd tot we in september 2014 een complete basisschool hadden. In 2015 zijn we begonnen met het opzetten van een middelbare school. We hebben nu ruim 400 leerlingen en 19 man personeel. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we giften gekregen hebben om drie ruime lokalenblokken te bouwen, met een computer klas en een bibliotheek.

Neesim school volgt het Ghanese curriculum, maar legt sterk de nadruk op de basisvaardigheden voor lezen en rekenen, door in de lagere klassen les te geven in de moedertaal, onze eigen middelen te ontwerpen en door alle leervaardigheden aan te bieden via spelen. We proberen ook andere vormen van discipline te gebruiken dan het slaan wat in de Ghanese scholen gedaan wordt.

Er is een tekort aan gediplomeerde docenten in Ghana, dus nemen we onopgeleide mensen en bieden in-service training en bieden daarnaast de mogelijkheid om distance-learning cursussen te volgen. We verwachten een hoge standaard van onze docenten. Eenvoudige zaken zoals punctualiteit, aanwezigheid en lesvoorbereiding hebben er al voor gezorgd dat de Neesim school boven de andere scholen in het district uitsteekt.

De Neesim school is een christelijke school, maar leerlingen van allerlei religieuze achtergronden zijn er welkom en bijna alle leerlingen komen uit Moslim gezinnen. We volgen de christelijke moraal en principes en elke dag wordt de leerlingen een Bijbelverhaal verteld. We hebben een goede relatie met de plaatselijke gemeenschap die het land voor de school doneerde. We hebben ook regelmatig een levendige PTA vergadering van docenten en ouders.

De school probeert een modelschool te zijn voor kwalitatief goed onderwijs in het district en in de toekomst hopen we andere scholen te bereiken om hen te helpen verbeteren.

Kunt u ons helpen?

We vragen een zeer lage bijdrage aan schoolgeld (minder dan  €2 per drie maanden), zodat iedereen het schoolgeld kan betalen, maar dat de ouders toch de verantwoordelijkheid voor het onderwijs van hun kinderen dragen. Alle boeken en schoolmateriaal wordt dan aan de kinderen gegeven. Het kost echter veel meer dan dit bedrag om de school te runnen en het allergrootste deel van het benodigde geld komt dan ook in de vorm van giften uit Groot Brittannië, Holland, Duitsland en de VS.

Het kost €10 per maand om een kind te sponsoren op de Neesim school.

_MG_3739

Zou u een vast maandelijks bedrag willen geven voor een kind? Klik hier om te zien hoe u dit kunt doen.

* lees het laatste nieuws over de school *

Lees meer over de uitdaging voor onderwijs in het Gushegu district.