In het kort

De gezondheidssituatie in en rond Gushegu is slecht. Veel mensen lijden en sterven aan ziektes die voorkomen kunnen worden, of in ieder geval beperkt, door meer aandacht voor en verbetering van de hygiënische omstandigheden in de huizen. Project Share heeft een programma ontwikkeld om dit structureel te verbeteren door gezondheidsvoorlichting in de leefgemeenschappen, rehabilitatie van ondervoede kinderen en door samen te werken met de bestaande gezondheidscentra. U kunt hier meer lezen over ons voornaamste gezondheidszorg project, het Neesim Voedingscentrum.

Situatie

De kindersterfte (het aantal kinderen onder de 5 die sterven) in de districten is zeer hoog. De voornaamste doodsoorzaken zijn malaria, diarree, infecties van de luchtwegen en ondervoeding. Bij vrouwen zijn zwangerschaps gerelateerde ziekten een bijkomend probleem.

Hygiëne en gezondheidspraktijken in de gezinnen zijn een groot probleem, omdat de oorzaak van veel ziekten en problemen hier ligt. Veel van deze ziekten zouden voorkomen kunnen worden door grotere kennis over hygiëne en door deze kennis in de praktijk te brengen. Voor andere ziektes, zoals malaria, is er een vrij eenvoudige praktische oplossing te vinden.

Er zijn nauwelijks gegevens beschikbaar over HIV/AIDS in het district. Dit komt voornamelijk doordat het overgrote deel van de mensen niet weet of ze wel of niet besmet zijn, maar men vreest dat het percentage vrij hoog ligt. Stigma en onwetendheid spelen op dit gebied een grote rol. De kliniek en het ziekenhuis in Gushegu bieden een test en counseling aan, hoewel slechts een handvol mensen tot nu toe hier gebruik van hebben gemaakt. Hepatitis B is de laatste tijd ook een belangrijke factor geworden en de Ghanese Gezondheidszorg probeert nu dit onder de aandacht te brengen en vroegtijdige opsporing en behandeling ervan aan te moedigen.

In het Gushegu district is er 1 ziekenhuis, verschillende klinieken en gezondheidsposten. Deze zijn allemaal onder bezet, veel ervan hebben problemen met de uitrusting en de voorraden. Veel mensen gaan eerst, voor ze naar deze gezondheidscentra gaan, naar traditionele genezers of cock-doctors (ongetrainde mensen die medische handelingen uitvoeren) om hun hulp in te roepen. Dit kan voortkomen uit het ontbreken van opleiding, een wereldbeeld waarin ziektes altijd een spirituele oorzaak hebben en soms een gebrekkige intermenselijke relatie tussen zorgverleners en de plaatselijke bevolking die medische verzorging zoekt.

In 2005 is er een nationale ziektekostenverzekering ingesteld voor een zeer redelijke prijs. Veel mensen hebben echter nog geen verzekering, omdat ze de voordelen hiervan nog niet goed begrepen hebben.

Onze doelen zijn …

… de algemene gezondheidstoestand in het district te verbeteren

… het aantal ziekten te verminderen door die te voorkomen en door een verbeterde levensstijl;

… de juiste thuisbehandeling van algemeen voorkomende gezinsziektes als ondervoeding en diarree te propageren;

… snelle en correcte hulp in te roepen door verbeterde kennis van de symptomen en een verhoogde deelname aan de nationale ziektekostenverzekering;

… de bestaande gezondheidsinstanties te ondersteunen en stimuleren, om de kwaliteit en effectiviteit van hun diensten te verbeteren.

Wat doen we?

 • In september 2009 hebben we het ‘Neesim’ Nutrition Centre geopend, een voedingscentrum waar ondervoede kinderen rehabilitatie krijgen, terwijl hun moeders voorgelicht worden over gebalanceerde voeding en andere gezondheid gerelateerde zaken zoals hygiëne en veel voorkomende ziektes. Tot nu toe zijn er meer dan 400 kinderen gezond naar huis gegaan. U kunt hier meer over het voedingscentrum lezen.
 • We geven regelmatig voorlichting in de dorpsgemeenschappen over voeding en andere gezondheidszaken en om op ondervoeding te screenen. In het verleden hebben we ook een aantal moedergespreksgroepen opgezet, waar vrouwen voorlichting krijgen over zaken die verband houden met gezondheid, kinderen, e.d. recentelijk hebben we demonstraties gegeven over voedsel om de vrouwen voorlichting te geven over enkele zeer voedzame producten die plaatselijk aanwezig zijn, maar toch niet veel gebruikt worden.
 • Kortverbanders doen medische- of verpleegstages in het plaatselijke ziekenhuis. Waar mogelijk werken we samen met en ondersteunen de bestaande zorgcentra in het district.
 • Eens in de zoveel tijd organiseren we een medische outreach, waar we gratis zorg bieden aan mensen die om diverse redenen beperkte toegang hebben tot de zorginstellingen.

Wist je dat in het Gushegu district …

 • … ca. 35% van alle kinderen onder 5 jaar ondervoed zijn en 10% ernstig ondervoed?
 • … slechts 33% van de kinderen van 6 tot 9 maanden vast voedsel krijgen naast borstvoeding?
 • … slechts 5% van de huishoudens zout met jodium gebruikt, waardoor ziekten zoals krop voorkomen kunnen worden?
 • … slechts zo’n 40% van de kinderen onder de 5 een muskietennet gebruikt?
 • … zo’n 35% van de huishoudens hun drinkwater uit onveilige bronnen (open poel of onveilige waterput) haalt?
 • … zo’n 90% van de mensen hun behoefte in het open veld doet?
 • … 99% van seksueel actieve mensen (15-49 jaar) geen enkele vorm van voorbehoedsmiddel gebruikt?
 • … 90% hiervan beweert basale kennis over HIV/AIDS te hebben, maar toch slechts een enkeling veilig vrijt?
 • … 90% van de vrouwen hun kind baren onder toezicht van een ongetrainde vriendin of familielid?

* Bron: Unicef, High Impact Rapid Delivery (HIRD) Supplementary Survey 2007, Northern Region Preliminary Report