Een militaire academie?

0 Comments

Pas hoorden we dat de Neesimschool hier als een militaire accademie wordt gezien, omdat we hoge eisen stellen aan onze leraren. We zorgen ervoor dat onze leraren elke dag aanwezig zijn, op tijd zijn en hun lessen gepland hebben. Helaas is dit hier in de omgeving uitzonderlijk. Door deze simple dingen is de kwaliteit van […]

Vrijwillige docent gezocht!

0 Comments

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die zich wil inzetten voor rekenen op de Neesimschool. Liefst minimaal 6 maanden — 1 jaar (of meer). Vanaf september a.s.  Wat komt er bij kijken?* Rekenlessen praktisch vorm geven door samen met de leerkrachten les te geven (modeling)* workshops geven aan de leerkrachten over het praktisch maken van rekenlessen* […]

Ons nieuwe schoolgebouw is in gebruik

0 Comments

Ons middelbare schoolgebouw is in maart 2016 afgebouwd, met financiële ondersteuning vanuit ons tweede en laatste jaar van het Marr-Munning fonds. Er staan nu 4 complete klaslokalen, dus we kunnen beginnen met het bouwen van ons scheikundelokaal, met behulp van het geld wat we van een anonieme sponsor uit Nederland hebben mogen ontvangen. De lokalen […]

Ook onze leraren gaan naar school

0 Comments

Op de Neesim bassischool hebben we voornamelijk pas afgestuurde leraren. Wij geven ze dan de mogelijkheid om uit te groeien tot goede docenten, door ze zelf trainingen te geven en door ze te laten deelnemen aan cursussen en opleidingen voor een onderwijsbevoegdheid. Op dit moment hebben we 7 bassischooldocenten (waarvan wij er vier hebben gesponsord) […]

Lekker lezen!

0 Comments

Als Neesim school hechten we veel waarde aan het ontwikkelen van de leesvaardigheid, onder andere door onze leesprogramma’s  in zowel Engels als Dagbani, de lokale taal. Daarbij maken we graag gebruik van onze Neesim bibliotheek. Met een gemiddeld bezoekersaantal van 25 mensen per dag is het in het laatste kwartaal erg druk geweest in de […]

Lezend de 21e eeuw in

0 Comments

Op zaterdag 31 oktober 2015 werd ons e-reader programma gelanceerd in de Neesim schoolbibliotheek. Er zijn nu 50 e-readers beschikbaar voor alle dorpsleden om te gebruiken in de Neesim bibliotheek. Leerlingen en docenten van alle scholen hebben voorrang. De e-readers zullen ook gebruikt worden tijdens de lessen op de Neesim basisschool en de Neesim middelbare […]

Het schooljaar voor Neesim Junior High school is begonnen

0 Comments

In september 2015 hebben we de Neesim Junior High School, middelbare school, opgestart. De eerste klas die de basisschool heeft afgerond is doorgestoomd naar de volgende fase van hun opleiding. We waren erg blij dat we het schooljaar konden beginnen in een nieuw klaslokaal compleet met meubilair, schoolboeken voor de komende drie jaren en fondsen […]

Stromend water

0 Comments

Dankzij een erg gulle gift hebben we een waterput kunnen slaan om zo een vaste wateraansluiting te hebben voor de school en het voedingscentrum. Hierdoor kunnen de vrouwen en schoolkinderen gemakkelijker water halen en direct in de praktijk brengen wat ze leren over hygiëne. Zo kunnen ze nieuwe gewoontes oefenen – handen wassen voor het […]

Boekenwurmen gezocht

0 Comments

De afgelopen maanden hebben we de bibliotheek van de Neesimschool langzaam opgebouwd en klaargemaakt. Dit alles dankzij een gulle gift van een organisatie in Engeland, ROPE. We hebben meer boeken en kasten kunnen kopen, maar ook educatieve DVDs en een grote TV. Momenteel zijn we bezig met de aanvrag van 50 e-readers vanuit Worldreader. In […]

Op naar het voortegezet onderwijs!

0 Comments

In september staat de opening van Neesim Junior High School (eerste deel van de middelbare school) op de agenda! Onze eerste kinderen zijn nu namelijk klaar met de basisschool. Dit is een fantastische gelegenheid om meer diepgang te bieden in de kwaliteit van het onderwijs in onze school. We zijn erg dankbaar dat we genoeg […]