Een militaire academie?

Project Share  > Onderwijs >  Een militaire academie?
| | 0 Comments

Pas hoorden we dat de Neesimschool hier als een militaire accademie wordt gezien, omdat we hoge eisen stellen aan onze leraren. We zorgen ervoor dat onze leraren elke dag aanwezig zijn, op tijd zijn en hun lessen gepland hebben. Helaas is dit hier in de omgeving uitzonderlijk. Door deze simple dingen is de kwaliteit van ons onderwijs flink hoger en we zijn er dan ook trots op bekend te staan als een school waar dit serieus genomen wordt.

Sinds september is gemiddeld 98,8% van alle lessen voorbereid, waren de leraren 96,3% aanwezig (waarvan slechts 0,2% zonder toestemming) en waren ze 96,7% op tijd. In de afgelopen jaren is de instelling van onze leerkrachten ook veranderd en zijn de meeste van hen ook trots op onze normen en waarden. Leerkracht Latif legt dit uit:

“Ik had niet verwacht dat het lesgeven er zo uit zou zien. Vroeger dacht ik dat het best normaal was als een leraar onvoorbereid naar de klas ging. Maar toen we training kregen in het voorbereiden van lessen, zag ik toch wel verschil met een onvoorbereide les. Ik denk dat het heel goed is hoe het management ons werk als leerkrachten in de gaten houdt. Het voorkomt wel dat leraren zomaar afwezig zijn of lui zijn. Hierdoor bouwt de Neesimschool goede waarden onder de leerkrachten en de leerlingen.”

Omdat we veel vragen van onze 18 leerkrachten, proberen we hen ook een eerlijk salaris te betalen, waardoor ze goed voor hun gezin kunnen zorgen. Tot nu toe hebben we 90% van de benodigde salarisbedragen voor 2017 binnen of toegezegd. Wilt u meehelpen om de laatste € 4500 binnen te krijgen? Elke bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom. Bedankt! Ik wil bijdragen.

Het onderwijsteam