Nieuwe lokalen nodig

Project Share  > Onderwijs >  Nieuwe lokalen nodig
| | 0 Comments

Groep 3 heeft een grashut als lokaal en groep 4 en 5 zitten opgepropt in lokalen die bedoeld zijn als docentenruimtes; kortom: we hebben echt een nieuw blok lokalen nodig voor de Neesimschool. We hoopten en baden dat de gemeente in staat zou zijn een nieuw lokalenblok voor ons te bouwen, maar helaas heeft dit nog niet geresulteerd in concrete plannen, dus het is nu tijd om zaken in eigen hand te nemen…

We zijn van plan een nieuw blok met klaslokalen te bouwen in drie fasen.

Fase 1 bestaat uit het plaatsen van pilaren en een dak, omringd door een lage muur. Dit zal €5.000 kosten. Als dit gereed is zullen we in staat zijn de lokalen te gebruiken totdat er geld beschikbaar is voor fase 2 en 3.

Fase 2 zal bestaan uit het bouwen en pleisteren van de muren en vloeren (€10.000). Daarna zal fase 3 bestaan uit het aanbrengen van deuren, ramen, elektriciteit en verf (€10.000).

We zijn blij dat dankzij enkele gulle gevers bijna al het geld voor fase 1 binnen is; het werk kan dus snel beginnen.

Kunt u ons helpen met fase 2?

Als u ons een donatie zou willen doen, dan kan dit via Stichting Project Share Nederland in Leiden, Rabobank 15.25.56.281, ovv nieuw schoolgebouw. Uw gift is zo belastingaftrekbaar. Hartelijk dank! De tijdelijke grashut waar onze eerste klas momenteel in huist.