Sponsors gezocht voor de school

Project Share  > Onderwijs >  Sponsors gezocht voor de school
| | 0 Comments

Hoe werkt het in Ghana?

In Ghana gaan dingen nogal anders dan in Nederland. In Nederland zou je bijvoorbeeld eerst alle toestemmingen en goedkeuringen moeten hebben voor je met een school begint. In Ghana werkt dat anders: niet omdat mensen zich niet aan de regels houden – nee, dit zijn juist de regels! Je begint eerst en daarna kan er eventueel erkenning toegekend worden.

Zo is het ook met de Neesim-school. In 2009/2010 is de school van start gegaan en toen is een begin gemaakt met het lange en ietwat onduidelijke proces om de school officieel erkend te krijgen. Wanneer deze erkenning er is, kunnen (een aantal) van de leerkrachten worden opgenomen door het ministerie van onderwijs en dus ook door hen betaald worden. Ook komt de school dan in aanmerking voor lesmaterialen en meubilair vanuit de lokale overheid. De school blijft dan wel on het management van Project Share, in samenwerking met haar lokale kerlijke partner, de Bible Church of Africa. Op deze manier kan kwaliteitsonderwijs gegarandeerd blijven.

Waar draait de school van?

Tot het zover is, draait de school voor bijna 100% van giften. De ouders betalen een kleine bijdrage, want we merken keer op keer: waar je geld insteekt, daar ga je ook voor! Maar de volledige onkosten zouden teveel zijn voor de ouders. Per kind kost het €10 per maand om de school draaiende te houden.

Hier kunt u aan meehelpen! Momenteel hebben we veel te weinig (regelmatige) sponsors voor de school. Het zal waarschijnlijk nog wel tot in 2013 duren voor de school de officiele erkenning krijgt, hoorden we onlangs. Dat betekent dat we meer sponsors zullen moeten werven! Wilt u overwegen om de maandelijkse kosten voor 1 kind op u te nemen? Of misschien wilt u een eenmalige bijdrage maken aan het bekostigen van de school. Alle giften, hoe klein ook, worden zeer op prijs gesteld!

Hoe kan ik geven?