De school is in bedrijf

Project Share  > Onderwijs >  De school is in bedrijf
| | 0 Comments

Na wat oponthoud is Neesim basisschool nu open! Tot dusver is het alleen klas 1 van de basisschool, maar afhankelijk van de fondsen die we binnenkrijgen, hopen we in janari 2010 kleutergroep 1 te kunnen beginnen. Omdat de meeste kinderen niet naar een peuterspeelzaal geweest zijn, zullen we extra tijd besteden aan voorbereidende vaardigheden, zodat er een goede basis gelegd wordt  voor het verdere onderwijs.

Alle kinderen uit gezinnen met een laag inkomen worden gesponsord om de kosten van de school te kunnen dekken.