Voedingscentrum

Project Share  > Gezondheid >  Voedingscentrum
| | 0 Comments

Er zijn zoveel verhalen die we zouden kunnen vertellen over kinderen die al in het Neesim voedingscentrum  zijn geweest, dat het moeilijk is om te weten waar we moeten beginnen.

Bijvoorbeeld het verhaal van Sana. Toen ze bij ons aankwam, kon ze nauwelijks haar ogen openen, omdat haar hele gezicht opgezwollen was door de ondervoeding. Ze is vier jaar en is een tweeling.  Vanaf haar geboorte is ze altijd de grootste geweest, maar nu had haar zus Sheena haar ingehaald. Na de eerste week was ze niet meer opgezwollen, maar toen lep ze een infectie op en weigerde te eten. We hebben haar doorverwezen naar het ziekenhuis en na een paar dagen kwam ze terug bij ons, gezond genoeg om met haar rahabilitatie door te gaan. Vier weken later konden we haar ontslaan omdat ze het juiste lichaamsgewicht bereikt had en weer vol leven was.

Gisteren zagen we een klein meisje dat blij naar het voedingscentrum rende – het was Sana die voor controle kwam. Ze was weer aangekomen en we konden haar nu vertellen dat ze in het vervolg niet meer voor controle hoefde te komen.

En dan is er Bashiru…. Misschien een volgende keer!