Voorlichting op scholen

Project Share  > Gezondheid, Onderwijs >  Voorlichting op scholen
| | 0 Comments

De SHEP (School Health Educaiton Programmes) is deel van de Ghana Health Service en richt zich op gezondheidsvoorlichting op de scholen. Het is een belangrijk programma om ziekten te helpen voorkomen, evenals gezondheidsproblemen op school, en daarnaast de kennis van jongeren aangaande gezondheid te vergroten.

In het afgelopen jaar hebben we goede contacten kunnen maken met de SHEP co-ordinator en samen met hem hebben we een aantal programma’s op kunnen zetten aan de hand van wat de leeraren het meest nodig achten. Elke school in het Gushegu district heeft een ‘health teacher’, die verantwoordelijk is voor de gezondheidssituatie op school en voorlichting aan de leerlingen. De scholen in Gushegu zelf hebben ook een commissie bestaande uit kinderen en deze leraren, om samen de gezondheidssituatie op en rondom de school aan te pakken.

Afgelopen jaar hebben we twee EHBO trainingen gegeven aan de ‘health teachers’ uit Gushegu en Zanteli, samen met een bezoekende EHBO trainer uit Nederland. Daarnaast hebben we elke school kunnen voorzien van een EHBO doos en afspraken gemaakt over het onderhouden daarvan. Daarbij kregen ze ook een handboek over veelvoorkomende eerste hulp die geboden kan worden, en het doorverwijzen van ernstigere verwondingen bij leerlingen.

Ten tweede hadden de docenten voorlichting nodig aangaande gezondheids rondom de shcool. Samen met hen hebben we een aantal onderwerpen gepland en workshops gehouden op de lagere en middelbare scholen in Gushegu. De workshops gingen over persoonlijke hygiene, SOA’s (sexueel overdraagbare aandoeniningen) en voeding, en waren afgestemd om de leeftijd van de leerlingen. Zo was de voorlichting op de middelbare scholen meer gericht op adolescentie en SOA’s, terwijl het op de lagere scholen meer ging om algemene persoonlijke hygiene (nagels schoonhouden, handen wassen, e.d.).

Veel meer voorlichting is nodig op de scholen, zowel voor de leerlingen als de leeraren, en veel werk kan nog verricht worden op gebied van gezondheid in en rondom de scholen, om ziekten te helpen voorkomen. Het is belangrijk om te investeren in de jeugd, want de jeugd heeft de toekomst. [Pagiwuni]